Zpracování osobních údajů

Shromažďovatel osobních a citlivých údajů, o svých zaměstnancích, o nezletilých členech SI a účastnících akcí a o jejich
zákonných zástupcích je Schrödingerův institut. Více informací lze nalézt na odkaze
GDPR ve Schrödingerově institutu.

1. Pojmy

 • 1.1. Provozovatel portálu LSLS.cz - Schrödingerův institut - středisko volného času pro Šluknovský výběžek Palackého 205, Rumburk, 408 01. Sídlo: Střelecká 1800, Varnsdorf, 407 47 | IČ: 71341510
 • 1.2. Uživatel – osoba (fyzická nebo právnická) registrující svůj tým do Letní streetballové ligy Šluknovska.
 • 1.3. Organizátoři turnajů – pořadatelé (ředitel a pomocníci) turnajů Letní streetballové ligy Šluknovska, poskytující Uživateli služby podle registrace zprostředkované Provozovatelem.

2. Zpracování osobních údajů

 • Uživatel výslovně souhlasí s tím, že portál LSLS.cz je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely registrace týmu nebo potvrzení účasti týmu do Letní streetballové ligy Šluknovska poskytl (dále jen "Osobní údaje"). Portál LSLS.cz je správcem všech Osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje nebudou postoupeny žádné třetí straně kromě organizátorů turnajů a společností majetkově spjatých s portálem LSLS.cz. Organizátoři turnaje se stávají správcem osobních údajů poté, co je přímo nebo nepřímo obdrží prostřednictvím technického zpracovatele. Zpracování Osobních údajů pro Portál LSLS.cz provádí zpracovatelé, kteří jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou. Každá ze stran je povinna poskytnout odpovídající ochranu Osobních údajů, aby bylo zabráněno jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu, použití, vymazání a zveřejnění, a podle platných zákonů zpracovávat Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zachování důvěrnosti a bezpečnost Osobních údajů. Údaje získávané dle zákona budou zpracovávány po dobu uloženou zákonem, ostatní údaje maximálně po dobu 2 let od poslední registrace Uživatele. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem pořádání streetballových turnajů a pro správné poskytnutí následujích služeb a za účelem přesnějšího nabízení vhodných doplňujících služeb. Nesouhlas se zpracováním Osobních údajů může Uživatel vyjádřit na emailové adrese info@lsls.cz.

3. Prohlášení o ochraně Osobních údajů a souborech cookie

4. Zasílání elektronických zpráv a sdělení

 • Uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním doplňujících a dalších informačních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním registrace do turnaje na stránkách portálu LSLS.cz. Z příjmu těchto novinek se může kdykoliv odhlásit na emailové adrese info@lsls.cz. Pokud se uživatel z příjmu doplňujících informačních mailů a novinek neodhlásí, máme oprávněný zájem se domnívat, že chce nadále dostávat nabídky.


Zásady ochrany soukromí pro remarketing

Provozovatel používá na svém webu dočasné soubory cookies pro portál LSLŠ standardním způsobem.

Co jsou Cookies?

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

K čemu soubory Cookies používáme:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces registrace do turnaje s co nejmenšími obtížemi
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon dokončení registrace
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Data takto uložená slouží především k optimalizaci zobrazovaných informací na portálu a mimo něj dle zájmů uživatele, které na portálu projevil.

Dále mohou sloužit prostřednictvím služby Google analytics k analytickým účelům provozovatele.

Používané dočasné soubory cookies můžete kdykoliv smazat ve svém internetovém prohlížeči a v případě zájmu můžete zastavit jejich ukládání zde: http://optout.networkadvertising.org

V případě nastavení neukládání dočasných souborů nebudou dostupné všechny technologické funkce portálu.